ESM407 bitirme projesi dersini alan öğrenciler 30 Nisan 2019 tarihine kadar tez yazım kurallarına göre hazırlanmış tezlerin Prof. Dr. Şükrü ÇELİK, Doç. Dr. Z. Sibel ŞAHİN, Doç. Dr. Mustafa KARAKAYA ve Dr. Hasan OĞUL’a vermesi gerekmektedir.

2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:00’da savunma sınavları yapılacaktır. Verilen düzeltmelerden sonra sonuçlandırılan tezlerin son teslim tarihi 14 mayıs 2019 salı günüdür.