Prof. Dr. Şükrü ÇELİK

Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Bölüm:-
Dahili:4381
e-posta: sukrucelik[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Zarife Sibel ŞAHİN

Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm:-
Dahili:4377
e-posta:zarifesibel[@]sinop.edu.tr

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYON GÖREV LİSTESİ

  • Bölüm Komisyonu
  • Erasmus Programı Komisyonu
  • Farabi Programı Komisyonu
  • Mevlana Programı Komisyonu
  • Staj Komisyonu
  • Yatay Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu
  • Ders Porogramı ve Sınav Takvimi Hazırlama Komisyonu
  • Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Şükrü ÇELİK

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölüm:-
Dahili:4381
e-posta: sukrucelik[@]sinop.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Zarife Sibel ŞAHİN

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölüm:-
Dahili:4377
e-posta:zarifesibel[@]sinop.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölüm:-
Dahili:4363
e-posta:okaraagac[@]sinop.edu.tr